LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

likvidacia-plostic-ikona-profisectddd.sk

Odstránenie ploštíc horúcou 200 ºC parou v kombinácii s chemickým postrekom

plostica-postelna

Ploštice sú v súčasnosti rozšírené na celom svete. Často je potvrdený ich výskyt v hoteloch a rôznych ubytovacích zariadeniach, bytových domoch, školských internátoch, zariadeniach sociálnych služieb či dokonca aj v hromadnej doprave. Prítomnosť ploštíc nie je podmienená čistotou a ani stupňom hygieny vo vašej domácnosti. Z toho dôvodu sa môžu ploštice vyskytnúť aj v najluxusnejších hoteloch či najčistejších domácnostiach. Ploštice sú “vecou prenosu” a do vašej domácnosti si ich tak môžete nevedome zavliecť ako neželaný “suvenír” z dovolenky (napr. v batožine, na oblečení), po návšteve kontaminovaných priestorov alebo v prípade ich výskytu v bytových domoch vám môžu preliezť zo zamorených susedných bytov. Ploštice sa počas dňa ukrývajú na tmavých miestach, v rôznych škárach a špárach nábytku, za obkladmi, tapetami a pod. Výskyt ploštíc je často odhalený až v pokročilom štádiu zamorenia pri desiatkách až stovkách jedincov. Akonáhle ich výskyt odhalíte, jediným riešením ako sa ploštíc zbaviť, je zavolať na ich likvidáciu špecialistov – profesionálnu firmu.

Objavujú sa vám na tele švrbivé štípance? Zbystrite pozornosť.

Ploštica posteľná je ektoparazit živiaci sa výlučne ľudskou krvou. Uštipnutia plošticou spôsobujú vznik nepríjemne svrbiacich až pocitovo páliacich opuchov, ktoré sú dlhodobo viditeľné – 1 až 3 týždne. Ploštice sú svetloplaché, čo znamená, že svojho hostiteľa napádajú prevažne v noci, resp. počas spánku. Ak si pravidelne po prebudení na tele objavujete nové štípance, s veľkou pravdepodobnosťou sa bude jednať o štípance spôsobené plošticami.

plostica-stipance-na-nohe

AKO VYKONÁVAME DEZINSEKCIU PROTI PLOŠTICIAM

Na základe objednanej služby a dohodnutého termínu dezinsekcie Vás navštívia naši pracovníci. Po príchode zhodnotíme situáciu a stupeň zamorenia, určíme správny postup a efektívnu metódu dezinsekcie a zvolíme najvhodnejšiu kombináciu insekticídnych prípravkov v potrebnej koncentrácii účinných látok.

Dezinsekciu ploštíc realizujme celoplošne formou postreku alebo ULV zahmlievaním a ako pomocnú metódu používame horúcu 200 °C paru. Vzhľadom na to, že ploštice majú už vybudovanú genetickú rezistenciu (odolnosť) na niektoré druhy insekticídov, používame na ich likvidáciu až 4 druhy účinných látok.  

Dezinsekčný zásah proti plošticiam realizujeme, zo zásady, vždy v celej domácnosti. Horúcou parou primárne ošetrujeme kontaminovaný nábytok a to najmä postele, rošty, matrace, sedačky, nočné stolíky a pod. Následne, chemický postrek aplikujeme v každej miestnosti bariérovo – po obvode múrov, do kútov stien, na prechody medzi miestnosťami, okolo prechodoch kurenárskych trubiek a samozrejmosťou je ošetrenie inštalačnej šachty – stúpačky. V šetrnej miere aplikujeme postrek aj na posteľné konštrukcie a nábytok nachádzajúci sa v blízkostí postelí, resp. v blízkosti miest kde sa prespáva. Po ukončení dezinsekcie je potrebné zabezpečiť vetranie priestorov a nezdržiavať sa v ošetrovaných priestoroch min. 2 až 4 hod.

Ďalšie potrebné informácie

  1. Kladieme dôraz na diskrétnosť našich zákazníkov a preto na dezinsekčné výjazdy proti plošticiam jazdíme na neoznačených vozidlách a v civilnom oblečení.
  2. Je potrebná súčinnosť zákazníka. To znamená, že priestory kde sa bude vykonávať dezinsekcia, je potrebné pripraviť podľa TU uvedených opatrení.

Upozorňujme, že voľnopredajné prípravky obsahujú veľmi nízku koncentráciu účinných látok. Preto sú neúčinné, prípadne majú len krátkodobý efekt a navyše, ich používaním, sa zvyšuje u ploštíc ich genetická odolnosť voči insekticídom. Neodborné - svojpomocné pokusy odstránenia ploštíc často spôsobujú ich rozliezanie do okolitých izieb, či susedných bytov. Dôležité je preto vždy, čo najskôr, kontaktovať odborníkov na dezinsekciu.

Príprava na dezinsekciu

Fotogaléria
PLOŠTICE

Kde sa ploštice vyskytujú a ako sa šíria?

Ešte ku koncu minulého storočia bol na Slovensku výskyt ploštíc len sporadický. V súčasnosti sú ploštice celosvetovo rozšírené a na ich šírenie má priamy vplyv migrácia ľudí, genetická rezistencia ploštíc na vybrané insekticídy, medzinárodný cestovný ruch a v neposlednom rade aj nevedomosť o danej problematike. Výskyt ploštíc nie je podmienený zanedbanou hygienou a ani hygienickými štandardami prostredia. Môžu sa preto nachádzať i v tých najluxusnejších hoteloch, či v najčistejších domácnostiach.

Majte “oči na stopkách” ak často cestujete a prebývate v rôznych ubytovacích zariadeniach, pretože sa tak môžete stať pre ploštice ich novým hostiteľom. Po návšteve zamorených priestorov (domácnosti, ubytovacie zariadenia, internáty, sporadicky cestovné prostriedky a pod.) si ich do bytu prenesiete najčastejšie v batožine, na oblečení či dokonca v topánkach. Ojedinelé nie sú ani prípady zamorenia domácnosti kúpou “nábytku z druhej ruky”.

Pokiaľ sa problém s plošticami nerieši včas, dochádza v krátkom časovom slede ku ich premnoženiu, ktoré má za následok ich rozliezanie do okolitých izieb, resp. bytových jednotiek. Ploštice následne migrujú cez inštalačné šachty (stúpačky), škáry okolo teplovodných a inštalačných potrubí. V teplých letných mesiacoch dokonca aj po fasáde bytových domov, či cez spoločné balkóny.

Biológia ploštice posteľnej

Ploštica posteľná (lat. Cimex lectularius) je bezkrídly ektoparazit živiaci sa ľudskou krvou. Pre plošticu je krv životne dôležitá – získava z nej všetky potrebné živiny. Telo ploštice je sploštené, vajcovitého tvaru, žltohnedého až červenohnedého zafarbenia. Dospelé jedince dosahujú veľkosť 5 až 6 mm, pričom nymfy prvého vývojového štádia merajú len 1 až 2 mm. Ploštice sú svetloplaché a aktívne sú najmä v noci. Počas dňa sa zväčša skrývajú v posteliach, sedačkách, v rôznych škárach v nábytku a pod. Uštipnutie plošticou spôsobuje v mnohých prípadoch nepríjemné alergické reakcie (najčastejšie zapálené svrbivé vyrážky). Dĺžka života dospelých jedincov ploštíc, vo vhodných podmienkach (izbová teplota a pravidelný zdroj obživy), dosahuje interval 10 až 14 mesiacov. Vo voľnej prírode sa ploštice posteľné nevyskytujú.

ploštica posteľná - vývojové štádia

Dospelá samička nakladie počas celého života v priemere 550 ks vajíčok, ktoré majú veľkosť makového zrnka bielej farby. Povrch vajíčka je obalený lepkavým sekrétom, ktorý umožňuje ploštici jeho uchytenie na rôzne povrchy. Ploštica kladie vajíčka prevažne na tmavé a neprístupné miesta – spravidla čo najbližšie k zdroju potravy. Pri izbovej teplote sa v priebehu 5 až 8 dní liahnu lezúce nymfy o veľkosti 1 až 2 mm, ktoré sú schopné okamžite sať  ľudskú krv. Pokiaľ nie sú nacicané krvou, je ich sfarbenie tela svetlé až takmer priehľadné.

Do štádia dospelosti nymfy prekonávajú 5 vývojových štádií. Po každom prekonanom štádiu zvliekajú kožu (exuvie) a potrebujú čo najskôr nacicať čerstvú krv. Jedno vývojové štádium nymfy trvá 4 až 8 dní, v závislosti od teploty prostredia. Posledné vývojové štádium nymfy sa po nacicaní a strávení krvi premení na dospelého jedinca schopného okamžite sa rozmnožovať. V dôsledku hladovania alebo premnoženia sa ploštice rozliezajú.

Sanie krvi a štípance od ploštice

Ploštica posteľná má tykadlách citlivé senzory, vďaka ktorým dokáže lokalizovať človeka podľa teploty ľudského tela, vylučovaných feromónov a vydychovaného CO2 až na vzdialenosť 3 metre. Ploštica je svetloplachá čo znamená, že aktívna je najmä v noci. Napriek tomu, v prípade vysokého stupňa zamorenia môžu ploštice napádať človeka aj počas dňa. Ploštice sajú krv prevažne na odhalených častiach ľudského tela a na miestach kde je koža najtenšia (najčastejšie ruky, nohy, krk, chrbát). V prípade absencie hostiteľa sa ploštice rozliezajú a dospelé jedince ploštíc sú schopné za obživou prekonať vzdialenosť až 50 metrov za noc.

Pre plošticu sú typické viaceré bodnutia blízko seba v nepravidelnej línii. Počas sania krvi vpúšťa ploštica do rany sliny obsahujúce enzýmy, ktoré majú anestetický účinok. Vplyvom týchto enzýmov človek nepociťuje uštipnutie ihneď. Alergická reakcia sa zvyčajne prejaví neskôr, v priebehu niekoľkých hodín. V mieste bodnutia vzniká obvykle začervenaná, nepríjemne svrbivá vyrážka o priemere 4 až 7 mm, ktorá obvykle mizne v priebehu 1 až 3 týždňov. U senzibilnejších ľudí sa môže reakcia na uštipnutie plošticou prejaviť zvýšenou telesnou teplotou, rozsiahlymi opuchmi či dokonca anafylaktickým šokom. Zaujimavosťou je, že u niektorých ľudí nespôsobuje uštipnutie plošticou žiadne alergické prejavy (len asi 5 – 15% ľudskej populácie)

Na základe vykonaných vedeckých výskumov sa predpokladá, že ploštice neprenášajú infekčné ochorenia. Avšak, v prípade dlhodobého zamorenia domácnosti plošticami hrozí u ľudí vzplanutie astmy, anémie a psychických problémov.

Príznaky výskytu ploštíc

• začervenané svrbiace až pálivé štípance

• trus (exkrementy) o priemere 1 až 2 mm, červenohnedej farby

• živé jedince od lariev (1 až 2 mm) až po dospelé jedince (4 až 6 mm)

• vajíčka vo veľkosti 1 – 2 mm, belavej farby

• krvavé alebo hnedasté škvrny na posteľnej bielizni

• zvlečené kože nedospelých jedincov (exuvie)

• v prípade väčšieho zamorenia špecifický sladkastý zápach

Kde hľadať ?

• matrace – skontrolujte najmä bočné steny matracov, zips a záhyby

• posteľná konštrukcia – rošty, čelo postele a spodná časť postele

• nábytok v blízkosti postele a gaučov, napr. nočné stolíky, poličky, komody, obrazy, atď.

• obklady v okolí posteli, tapety, garníže, podlahové obvodové lišty, elektrické zásuvky (len sporadický výskyt) najmä v blízkosti postele

• rôzne škáry na nábytku a podlahe, trhliny v stene a okolo teplovodných rozvodov

miesta-vyskytu-plostic

AKO VYKONÁVAME DEZINSEKCIU PROTI PLOŠTICIAM

Na základe objednanej služby a dohodnutého termínu dezinsekcie Vás navštívia naši pracovníci. Po príchode zhodnotíme situáciu a stupeň zamorenia, určíme správny postup a efektívnu metódu dezinsekcie a zvolíme najvhodnejšiu kombináciu insekticídnych prípravkov v potrebnej koncentrácii účinných látok.

Dezinsekciu ploštíc realizujme celoplošne formou postreku alebo ULV zahmlievaním a ako pomocnú metódu používame horúcu 200 °C paru. Vzhľadom na to, že ploštice majú už vybudovanú genetickú rezistenciu (odolnosť) na niektoré druhy insekticídov, používame na ich likvidáciu až 4 druhy účinných látok.  

Dezinsekčný zásah proti plošticiam realizujeme, zo zásady, vždy v celej domácnosti. Horúcou parou primárne ošetrujeme kontaminovaný nábytok a to najmä postele, rošty, matrace, sedačky, nočné stolíky a pod. Následne, chemický postrek aplikujeme v každej miestnosti bariérovo – po obvode múrov, do kútov stien, na prechody medzi miestnosťami, okolo prechodoch kurenárskych trubiek a samozrejmosťou je ošetrenie inštalačnej šachty – stúpačky. V šetrnej miere aplikujeme postrek aj na posteľné konštrukcie a nábytok nachádzajúci sa v blízkostí postelí, resp. v blízkosti miest kde sa prespáva. Po ukončení dezinsekcie je potrebné zabezpečiť vetranie priestorov a nezdržiavať sa v ošetrovaných priestoroch min. 2 až 4 hod.

Ďalšie potrebné informácie

  1. Kladieme dôraz na diskrétnosť našich zákazníkov a preto na dezinsekčné výjazdy proti plošticiam jazdíme na neoznačených vozidlách a v civilnom oblečení.
  2. Je potrebná súčinnosť zákazníka. To znamená, že priestory kde sa bude vykonávať dezinsekcia, je potrebné pripraviť podľa TU uvedených opatrení.

Upozorňujme, že voľnopredajné prípravky obsahujú veľmi nízku koncentráciu účinných látok. Preto sú neúčinné, prípadne majú len krátkodobý efekt a navyše, ich používaním, sa zvyšuje u ploštíc ich genetická odolnosť voči insekticídom. Neodborné - svojpomocné pokusy odstránenia ploštíc často spôsobujú ich rozliezanie do okolitých izieb, či susedných bytov. Dôležité je preto vždy, čo najskôr, kontaktovať odborníkov na dezinsekciu.

Kde sa ploštice vyskytujú a ako sa šíria?

Ešte ku koncu minulého storočia bol na Slovensku výskyt ploštíc len sporadický. V súčasnosti sú ploštice celosvetovo rozšírené a na ich šírenie má priamy vplyv migrácia ľudí, genetická rezistencia ploštíc na vybrané insekticídy, medzinárodný cestovný ruch a v neposlednom rade aj nevedomosť o danej problematike. Výskyt ploštíc nie je podmienený zanedbanou hygienou a ani hygienickými štandardami prostredia. Môžu sa preto nachádzať i v tých najluxusnejších hoteloch, či v najčistejších domácnostiach.

Majte “oči na stopkách” ak často cestujete a prebývate v rôznych ubytovacích zariadeniach, pretože sa tak môžete stať pre ploštice ich novým hostiteľom. Po návšteve zamorených priestorov (domácnosti, ubytovacie zariadenia, internáty, sporadicky cestovné prostriedky a pod.) si ich do bytu prenesiete najčastejšie v batožine, na oblečení či dokonca v topánkach. Ojedinelé nie sú ani prípady zamorenia domácnosti kúpou “nábytku z druhej ruky”.

Pokiaľ sa problém s plošticami nerieši včas, dochádza v krátkom časovom slede ku ich premnoženiu, ktoré má za následok ich rozliezanie do okolitých izieb, resp. bytových jednotiek. Ploštice následne migrujú cez inštalačné šachty (stúpačky), škáry okolo teplovodných a inštalačných potrubí. V teplých letných mesiacoch dokonca aj po fasáde bytových domov, či cez spoločné balkóny.

Biológia ploštice posteľnej

Ploštica posteľná (lat. Cimex lectularius) je bezkrídly ektoparazit živiaci sa ľudskou krvou. Pre plošticu je krv životne dôležitá – získava z nej všetky potrebné živiny. Telo ploštice je sploštené, vajcovitého tvaru, žltohnedého až červenohnedého zafarbenia. Dospelé jedince dosahujú veľkosť 5 až 6 mm, pričom nymfy prvého vývojového štádia merajú len 1 až 2 mm. Ploštice sú svetloplaché a aktívne sú najmä v noci. Počas dňa sa zväčša skrývajú v posteliach, sedačkách, v rôznych škárach v nábytku a pod. Uštipnutie plošticou spôsobuje v mnohých prípadoch nepríjemné alergické reakcie (najčastejšie zapálené svrbivé vyrážky). Dĺžka života dospelých jedincov ploštíc, vo vhodných podmienkach (izbová teplota a pravidelný zdroj obživy), dosahuje interval 10 až 14 mesiacov. Vo voľnej prírode sa ploštice posteľné nevyskytujú.

ploštica posteľná - vývojové štádia

Dospelá samička nakladie počas celého života v priemere 550 ks vajíčok, ktoré majú veľkosť makového zrnka bielej farby. Povrch vajíčka je obalený lepkavým sekrétom, ktorý umožňuje ploštici jeho uchytenie na rôzne povrchy. Ploštica kladie vajíčka prevažne na tmavé a neprístupné miesta – spravidla čo najbližšie k zdroju potravy. Pri izbovej teplote sa v priebehu 5 až 8 dní liahnu lezúce nymfy o veľkosti 1 až 2 mm, ktoré sú schopné okamžite sať  ľudskú krv. Pokiaľ nie sú nacicané krvou, je ich sfarbenie tela svetlé až takmer priehľadné.

Do štádia dospelosti nymfy prekonávajú 5 vývojových štádií. Po každom prekonanom štádiu zvliekajú kožu (exuvie) a potrebujú čo najskôr nacicať čerstvú krv. Jedno vývojové štádium nymfy trvá 4 až 8 dní, v závislosti od teploty prostredia. Posledné vývojové štádium nymfy sa po nacicaní a strávení krvi premení na dospelého jedinca schopného okamžite sa rozmnožovať. V dôsledku hladovania alebo premnoženia sa ploštice rozliezajú.

Sanie krvi a štípance od ploštice

Ploštica posteľná má tykadlách citlivé senzory, vďaka ktorým dokáže lokalizovať človeka podľa teploty ľudského tela, vylučovaných feromónov a vydychovaného CO2 až na vzdialenosť 3 metre. Ploštica je svetloplachá čo znamená, že aktívna je najmä v noci. Napriek tomu, v prípade vysokého stupňa zamorenia môžu ploštice napádať človeka aj počas dňa. Ploštice sajú krv prevažne na odhalených častiach ľudského tela a na miestach kde je koža najtenšia (najčastejšie ruky, nohy, krk, chrbát). V prípade absencie hostiteľa sa ploštice rozliezajú a dospelé jedince ploštíc sú schopné za obživou prekonať vzdialenosť až 50 metrov za noc.

Pre plošticu sú typické viaceré bodnutia blízko seba v nepravidelnej línii. Počas sania krvi vpúšťa ploštica do rany sliny obsahujúce enzýmy, ktoré majú anestetický účinok. Vplyvom týchto enzýmov človek nepociťuje uštipnutie ihneď. Alergická reakcia sa zvyčajne prejaví neskôr, v priebehu niekoľkých hodín. V mieste bodnutia vzniká obvykle začervenaná, nepríjemne svrbivá vyrážka o priemere 4 až 7 mm, ktorá obvykle mizne v priebehu 1 až 3 týždňov. U senzibilnejších ľudí sa môže reakcia na uštipnutie plošticou prejaviť zvýšenou telesnou teplotou, rozsiahlymi opuchmi či dokonca anafylaktickým šokom. Zaujimavosťou je, že u niektorých ľudí nespôsobuje uštipnutie plošticou žiadne alergické prejavy (len asi 5 – 15% ľudskej populácie)

Na základe vykonaných vedeckých výskumov sa predpokladá, že ploštice neprenášajú infekčné ochorenia. Avšak, v prípade dlhodobého zamorenia domácnosti plošticami hrozí u ľudí vzplanutie astmy, anémie a psychických problémov.

Príznaky výskytu ploštíc

• začervenané svrbiace až pálivé štípance

• trus (exkrementy) o priemere 1 až 2 mm, červenohnedej farby

• živé jedince od lariev (1 až 2 mm) až po dospelé jedince (4 až 6 mm)

• vajíčka vo veľkosti 1 – 2 mm, belavej farby

• krvavé alebo hnedasté škvrny na posteľnej bielizni

• zvlečené kože nedospelých jedincov (exuvie)

• v prípade väčšieho zamorenia špecifický sladkastý zápach

Kde hľadať ?

• matrace – skontrolujte najmä bočné steny matracov, zips a záhyby

• posteľná konštrukcia – rošty, čelo postele a spodná časť postele

• nábytok v blízkosti postele a gaučov, napr. nočné stolíky, poličky, komody, obrazy, atď.

• obklady v okolí posteli, tapety, garníže, podlahové obvodové lišty, elektrické zásuvky (len sporadický výskyt) najmä v blízkosti postele

• rôzne škáry na nábytku a podlahe, trhliny v stene a okolo teplovodných rozvodov

miesta-vyskytu-plostic

Príprava na dezinsekciu

Fotogaléria
PLOŠTICE