LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

Výskyt ploštíc nie je známkou zanedbanej hygieny, špinavého prostredia ani slabšej sociálnej vrstvy. Ploštice sú len „vecou“ prenosu a vzhľadom na túto skutočnosť sa môžu objaviť aj v tých najluxusnejších ubytovacích zariadeniach, či v najčistejších domácnostiach. Ploštice sa ľahko prenášajú – na oblečení, v batožine, nábytkom z druhej ruky a pod., a po zavlečení do domácnosti, či do ubytovacieho zariadenia sa rýchlo rozmnožujú a rozliezajú. Voľné dostupné chemické prípravky, „babské rady“ a neodborné – laické zásahy sú neúčinné, resp. majú len krátkodobý efekt. V konečnom dôsledku sa neodborným zásahom problém len zhorší – dochádza k rozliezaniu ploštíc do okolitých miestností a ku zvyšovaniu ich odolnosti voči chemickým postrekom. Odstránenie ploštíc si vždy vyžaduje pomoc profesionálnych odborníkov.

DEZINSEKCIA PLOŠTÍC 200 °C SUCHOU PAROU V KOMBINÁCII S CHEMICKÝM POSTREKOM

dezinsekcia plostic

Vzhľadom na biologickú aktivitu ploštíc, ktoré sa v krátkom časovom slede rýchlo rozmnožujú a rozliezajú do okolitých izieb, realizujeme dezinsekciu zo zásady vždy v celej domácnosti. Profesionálnu dezinsekciu – ničenie ploštíc prevádzame za použitia horúcej 200 ºC pary v kombinácii s chemickým postrekom. Nakoľko sú vajíčka ploštíc odolné voči pôsobeniu chemických postrekov, používame na ich likvidáciu horúcu 200 ºC paru pod tlakom až 9 bar.

Horúcou parou ošetrujeme miesta, kde majú ploštice tendenciu klásť vajíčka. Sú to najmä posteľné konštrukcie, sedačky, gauče a nábytok v blízkosti miest kde sa pravidelne spáva – nočné stolíky, komody, skrine, poličky a pod. Po vyparovaní, následne aplikujeme v ošetrovaných priestoroch chemický postrek. Zloženie chemického postreku tvorí trojkombinácia vysoko účinných insekticídnych prípravkov. Mechanizmus účinku postreku spočíva vo vypudení ploštíc z ich úkrytov a ich následnej likvidácii pri kontakte s účinnými látkami postreku.

Celý proces dezinsekcie trvá v domácnosti priemerne 2 hod. Pri rozsiahlejších objektoch dĺžka dezinsekčného zásahu pochopiteľne zaberie viac času. Po dezinsekcii je potrebné priestory odvetrať a nezdržiavať sa v nich min. po dobu 2 hodín.

Kladieme maximálny dôraz na diskrétnosť zákazníkov. Ku klientom jazdíme na neoznačenom firemnom aute a v civilnom oblečení. Nástroje na likvidáciu ploštíc nosíme v uzatvorených taškách. Iba vy poznáte skutočný dôvod našej návštevy! 

Príprava na dezinsekciu

Ploštica posteľná - fotogaléria

Čo je Ploštica posteľná ?

Ploštica posteľná (Cimex lectularius) je bezkrídly ektoparazit živiaci sa najmä ľudskou krvou. Pre plošticu je krv životne dôležitá, získava z nej všetky potrebné živiny. Telo ploštice je sploštené, vajcovitého tvaru, žltohnedého až červenohnedého zafarbenia. Dospelé jedince dosahujú veľkosť 5 až 6 mm, pričom nymfy prvého vývojového štádia merajú len 1 až 2 mm. Ploštica je svetloplachá, počas dňa sa môže ukrývať v posteliach, sedačkách, rôznych škárach v nábytku a pod. Aktívna je najmä v noci, ale spiaceho nič netušiaceho človeka môže napádať aj počas dňa. Po uštipnutí spôsobuje v mnohých prípadoch nepríjemné alergické reakcie. Priemerne sa ploštica dožíva 10 – 12 mesiacov. V ideálnych podmienkach, pri dostatku “obživy” a teplote 21 ºC až 28 ºC, je schopná prežiť až 14 mesiacov.

Koncom minulého storočia sme sa stretávali s výskytom ploštice len zriedkavo. V súčastnosti však celosvetový nárast výskytu ploštíc dosahuje pandemický rozsah a narastajúci globálny problém. Ploštica posteľná sa dokáže rýchlo adaptovať. V súčastnosti je rozšírená na všetkých kontinentoch, okrem Antarktídy. Prvé zmienky o plošticiach sú známe už zo starovekého Egypta.

Ako rýchlo sa rozmnožujú ploštice ?

Dospelá, oplodnená samička kladie denne 4 až 9 vajíčok, počas celého života priemerne 550 ks. Vajíčka majú veľkosť makového zrnka (1 až 2 mm) a sú belavej farby. Povrch vajíčka je obalený lepkavým sekrétom, ktorý umožňuje ich uchytenie na rôzne povrchy. Ploštica kladie vajíčka prevažne na tmavé a neprístupné miesta, napr. do konštrukcie postelí a sedačiek, na matrace a nábytok v blízkosti postelí (nočné stolíky, obrazy, poličky, obklady a pod.) Nymfy sa liahnu z vajíčok v priebehu 6 až 14 dní, v závislosti od teploty prostredia. Premena je nedokonalá, čo znamená, že z vajíčka sa vyliahne lezúca nymfa, ktorá je schopná okamžite ciciať krv. Nymfy ploštíc majú po vyliahnutí veľkosť 1 až 2 mm. Pokiaľ nie sú nacicané krvou, sú svetlé až takmer priehľadné.

Do štádia dospelosti nymfy prekonávajú 5 vývojových štádií. Po každom prekonanom štádiu zvliekajú kožu (exuvie) a potrebujú čo najskôr nacicať čerstvú krv. Jedno vývojové štádium nymfy trvá 4 až 8 dní, v závislosti od teploty prostredia. Posledné vývojové štádium nymfy sa po nacicaní a strávení krvi premení na dospelého jedinca schopného okamžite sa rozmnožovať. V dôsledku hladovania alebo premnoženia sa ploštice rozliezajú. Práve takáto situácia býva častým problémom najmä v panelákoch, a v rôznych ubytovacích zariadeniach.

Ako sa šíria ploštice ?

Aj napriek mnohým tvrdeniam, že sa ploštice šíria z dôvodu nečistoty a zanedbanej hygieny, výskyt ploštíc však nie je podmienený hygienickými podmienkami prostredia. Ploštice sa vyskytujú nezávisle od hygienického štandardu prostredia. Môžu sa vyskytovať v bytoch, domoch, hoteloch, ubytovniach, internátoch, nemocniciach, divadlách a sporadicky i v dopravných prostriedkoch. Odborníci sa zhodujú, že na vzrastajúci výskyt a šírenie ploštice posteľnej má priamy vplyv zvýšená migrácia obyvateľstva, genetická rezistencia na určité insekticídy, medzinárodný cestovný ruch a nevedomosť obyvateľstva o danej problematike.

Pokiaľ sa dezinsekcia voči plošticiam nerieši včas, najmä v bytových domoch, hoteloch, ubytovniach, internátoch a pod., môže tento problém v krátkej dobe prerásť do epidemických až endemických rozmerov. Ploštice sa presúvajú cez inštalačné šachty (stupačky), škáry okolo teplovodných a inštalačných potrubí a trhliny v stenách. Za priaznivého počasia, najmä v letných mesiacoch dokážu preliezať i cez vonkajšiu fasádu a spoločné balkóny.

Najčastejšie si ich ľudia z infestovaných miest môžu nevedome zavliecť do svojej domácnosti v batožine, odeve, kabelke, topánkach i nábytkom z antikvariátu. Majte “oči na stopkách” ak pravidelne zdržiavate alebo prebývate v ubytovniach, hoteloch, internátoch i zariadeniach sociálnych služieb. Môžete sa tak nevedome stať pre ploštice novým hostiteľom.

Sanie krvi a štípance od ploštice

Ploštica dokáže vycítiť svojho hostiteľa až do vzdialenosti 3 metrov. Na tykadlách má citlivé senzory, vďaka ktorým dokáže lokalizovať človeka podľa teploty ľudského tela, vydychovaného oxidu uhličitého a vylučovaných ľudských feromónov. Ploštice sajú krv prevažne na odhalených častiach tela a tam kde je koža najtenšia (najčastejšie ruky, nohy, krk, chrbát). Aj napriek tomu, že ploštica je svetloplachý tvor, spiaceho človeka môže napádať nielen v noci, ale aj počas dňa. V období hladovania sú ploštice schopné za obživou prekonať vzdialenosť až 50 metrov za noc. Dospelé jedince sa nacicajú krvi v priebehu 10 až 15 minút, nymfa (larva) za 3 minúty. Krv sajú priamo z ľudských vlásočníc, ale môžu ju cicať i z poškodených kožných tkanív. Po nasatí krvi sa ploštice vracajú do svojich úkrytov, kde strávia nasatú krv. Ploštice trávia nasatú krv vo svojich úkrytoch 3 až 5 dní. Následne sa potrebujú opäť nacicať čerstvej krvi.

Pre plošticu sú typické viaceré bodnutia blízko seba v nepravidelnej línii. Pri cicaní krvi ploštica vpúšťa do rany sliny obsahujúce enzýmy, ktoré majú anestetický účinok a vďaka nim si tak ploštica dokáže zabezpečiť nerušenú hostinu. Vplyvom enzýmov, ktoré vpúšťa ploštica do rany, človek nepociťuje uštipnutie ihneď. Alergická reakcia sa zvyčajne prejaví neskôr, v priebehu niekoľkých hodín. V mieste bodnutia vzniká obvykle začervenaná, silne svrbivá až pálivá vyrážka o priemere 4 až 7 mm. Neskôr sa môže zväčšiť do veľkosti 2 až 6 cm. Škriabaním vyrážky môže vzniknúť aj sekundárna bakteriálna infekcia, ktorá môže mať za následok vznikanie širokého spektra kožných anomálií a lézií. Vzniknuté vyrážky sa hoja 2 až 3 týždne. U citlivejších ľudí sa môže reakcie na uštipnutie plošticou prejavovať zvýšenou horúčkou, rozsiahlymi opuchmi a môže nastať i anafylaktický šok. Alergickú reakciu môže vyvolať aj samotný trus (exkrementy) ploštíc.

Na základe doterajších vedeckých výskumov sa nepredpokladá, že ploštice pôsobia ako biologické vektrory infekčných ochorení (ani HIV). Ploštice môžu okrem svrbivých štípancov spôsobovať zdravotné problémy ako sú nespavosť, psychická podráždenosť, nočné mory, halucinácie, depresie, astmu, anémia atď. Avšak, u citlivých ľudí môže uštipnutie plošticou vyvolať anafylaktický šok. U niektorých ľudí však nespôsobuje uštipnutie plošticou žiadne alergické prejavy (len asi 5 – 15% ľudskej populácie). Takíto „odolný“ ľudia môžu byť tak nevedome ich stálymi hostiteľmi a prenášačmi.

plostice-stipance
plostica-stipance-ruka
plostica-stipance
Príznaky výskytu ploštíc
 • začervenané svrbiace až pálivé štípance
 • trus (exkrementy) o priemere 1 až 2 mm, červenohnedej farby
 • živé jedince od lariev (1 až 2 mm) až po dospelé jedince (4 až 6 mm)
 • vajíčka vo veľkosti 1 – 2 mm, belavej farby
 • krvavé alebo hnedasté škvrny na posteľnej bielizni
 • zvlečené kože nedospelých jedincov (exuvie)
 • v prípade väčšieho zamorenia špecifický sladkastý zápach
Kde hľadať a čo skontrolovať ?
 • matrace – skontrolujte najmä bočné steny matracov, zips a záhyby
 • posteľná konštrukcia – rošty, čelo postele a spodná časť postele
 • nábytok v blízkosti postele a gaučov, napr. nočné stolíky, poličky, komody, obrazy, atď.
 • obklady v okolí posteli, tapety, garníže, podlahové obvodové lišty, elektrické zásuvky (len sporadický výskyt) najmä v blízkosti postele
 • rôzne škáry na nábytku a podlahe, trhliny v stene a okolo teplovodných rozvodov
miesta-vyskytu-plostic
Máte záujem o naše služby ?