PROFESIONÁLNA LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

V súčasnosti predstavuje výskyt ploštíc rozsiahli celosvetový problém. Prítomnosť ploštíc nie je podmienená hygienickými návykmi ani čistotou priestorov. Ploštice sú len „vecou prenosu“ a preto sa môžu “objaviť” aj v tých najluxusnejších hoteloch, ubytovacích zariadeniach a domácnostiach. Ploštice sa živia výlučne ľudskou krvou. Sú svetloplaché, čo znamená, že krv sajú prevažne v noci. Uštipnutie plošticou spôsobuje nepríjemne svrbivé štípance až pálivé opuchy. Nepríjemný problém s plošticami, vo Vašej domácnosti či v ubytovacom zariadení, doporučujeme riešiť s odborníkmi čo najskôr.

plostica-postelna

AKO PREBIEHA ODBORNÁ DEZINSEKCIA - PROFESIONÁLNY ZÁSAH PROTI PLOŠTICIAM

Na základe objednanej služby a dohodnutého termínu Vás navštívia naši pracovníci. Po príchode vyhodnotia situáciu a stupeň zamorenia, zvolia najefektívnejšiu metódu a postup dezinsekcie, a vyberú vhodnú kombináciu prípravkov (v závislosti od prostredia a stupňa zamorenia) v potrebnej koncentrácii. Náš tím vykonáva dezinsekciu ploštíc v celom objekte plošne – postrekom alebo ULV zahmlievaním.

Pri výkone dezinsekcie ploštíc používame postrek, ktorý je zmiešaný z troch insekticídnych prípravkov s účinnými látkami, na ktoré nemajú ploštice vybudovanú rezistenciu. Naši pracovníci, zo zásady, ošetrujú chemickým postrekom všetky miestnosti v domácnosti. Postrek aplikujeme v každej miestnosti popri obvodoch stien, do kútov stien, okolo prechodov kurenárskych trubiek, do inštalačnej šachty – stúpačiek. Samozrejme ošetrujeme posteľné konštrukcie, ochranné poťahy matracov a nábytok v blízkosti miest kde sa prespáva – nočné stolíky, komody, skrine, sedačky a pod.  Naši pracovníci preventívne vždy aplikujú postrek aj na ďalšie rizikové miesta, resp. na miesta predpokladaného výskytu ploštíc.

Z dôvodu biologickej aktivity ploštíc realizujeme vždy 2 zásahy s časovým odstupom 2 až 3 týždne.

Dezinsekčný zásah proti plošticiam trvá, v domácnosti riadne pripravenej na dezinsekciu, v priemere 1,5 hod. Po dezinsekcii odporúčame opustiť asanované priestory min. na 2 hod. Vzhľadom na skutočnosť, že ploštice predstavujú chúlostivý problém, kladieme dôraz na diskrétnosť našich zákazníkov. Na zásahy jazdíme na neoznačených vozidlách a príslušenstvo nosíme v uzatvorených taškách.

Voľnopredajné prípravky a laické pokusy na odstránenia ploštíc majú len krátkodobý efekt a v konečnom dôsledku celú situáciu len zhoršia. Ploštice sa vplyvom neodborných zásahov rozliezajú a získavajú genetickú rezistenciu voči insekticídom. Pokiaľ sa chcete zbaviť ploštíc čo najskôr, je potrebné kontaktovať odborníkov, ktorý majú z likvidáciou ploštíc skúsenosti a disponujú účinnými prípravkami a metódami na ničenie ploštíc.

Príprava na dezinsekciu

Fotogaléria

Kde sa ploštice vyskytujú a ako sa šíria?

Ešte ku koncu minulého storočia bol na Slovensku výskyt ploštíc len sporadický. V súčasnosti sú ploštice celosvetovo rozšírené a na ich šírenie má priamy vplyv migrácia ľudí, genetická rezistencia ploštíc na vybrané insekticídy, medzinárodný cestovný ruch a v neposlednom rade aj nevedomosť o danej problematike. Výskyt ploštíc nie je podmienený zanedbanou hygienou a ani hygienickými štandardami prostredia. Môžu sa preto nachádzať i v tých najluxusnejších hoteloch, či v najčistejších domácnostiach.

Majte “oči na stopkách” ak často cestujete a prebývate v rôznych ubytovacích zariadeniach, pretože sa tak môžete stať pre ploštice ich novým hostiteľom. Po návšteve zamorených priestorov (domácnosti, ubytovacie zariadenia, internáty, sporadicky cestovné prostriedky a pod.) si ich do bytu prenesiete najčastejšie v batožine, na oblečení či dokonca v topánkach. Ojedinelé nie sú ani prípady zamorenia domácnosti kúpou „nábytku z druhej ruky“.

Pokiaľ sa problém s plošticami nerieši včas, dochádza v krátkom časovom slede ku ich premnoženiu, ktoré má za následok ich rozliezanie do okolitých izieb, resp. bytových jednotiek. Ploštice následne migrujú cez inštalačné šachty (stúpačky), škáry okolo teplovodných a inštalačných potrubí. V teplých letných mesiacoch dokonca aj po fasáde bytových domov, či cez spoločné balkóny.

Biológia ploštice posteľnej

Ploštica posteľná (lat. Cimex lectularius) je bezkrídly ektoparazit živiaci sa ľudskou krvou. Pre plošticu je krv životne dôležitá – získava z nej všetky potrebné živiny. Telo ploštice je sploštené, vajcovitého tvaru, žltohnedého až červenohnedého zafarbenia. Dospelé jedince dosahujú veľkosť 5 až 6 mm, pričom nymfy prvého vývojového štádia merajú len 1 až 2 mm. Ploštice sú svetloplaché a aktívne sú najmä v noci. Počas dňa sa zväčša skrývajú v posteliach, sedačkách, v rôznych škárach v nábytku a pod. Uštipnutie plošticou spôsobuje v mnohých prípadoch nepríjemné alergické reakcie (najčastejšie zapálené svrbivé vyrážky). Dĺžka života dospelých jedincov ploštíc, vo vhodných podmienkach (izbová teplota a pravidelný zdroj obživy), dosahuje interval 10 až 14 mesiacov. Vo voľnej prírode sa ploštice posteľné nevyskytujú.

Dospelá samička nakladie počas celého života v priemere 550 ks vajíčok, ktoré majú veľkosť makového zrnka bielej farby. Povrch vajíčka je obalený lepkavým sekrétom, ktorý umožňuje ploštici jeho uchytenie na rôzne povrchy. Ploštica kladie vajíčka prevažne na tmavé a neprístupné miesta – spravidla čo najbližšie k zdroju potravy. Pri izbovej teplote sa v priebehu 5 až 8 dní liahnu lezúce nymfy o veľkosti 1 až 2 mm, ktoré sú schopné okamžite sať  ľudskú krv. Pokiaľ nie sú nacicané krvou, je ich sfarbenie tela svetlé až takmer priehľadné.

Do štádia dospelosti nymfy prekonávajú 5 vývojových štádií. Po každom prekonanom štádiu zvliekajú kožu (exuvie) a potrebujú čo najskôr nacicať čerstvú krv. Jedno vývojové štádium nymfy trvá 4 až 8 dní, v závislosti od teploty prostredia. Posledné vývojové štádium nymfy sa po nacicaní a strávení krvi premení na dospelého jedinca schopného okamžite sa rozmnožovať. V dôsledku hladovania alebo premnoženia sa ploštice rozliezajú.

Sanie krvi a štípance od ploštice

Ploštica posteľná má tykadlách citlivé senzory, vďaka ktorým dokáže lokalizovať človeka podľa teploty ľudského tela, vylučovaných feromónov a vydychovaného CO2 až na vzdialenosť 3 metre. Ploštica je svetloplachá čo znamená, že aktívna je najmä v noci. Napriek tomu, v prípade vysokého stupňa zamorenia môžu ploštice napádať človeka aj počas dňa. Ploštice sajú krv prevažne na odhalených častiach ľudského tela a na miestach kde je koža najtenšia (najčastejšie ruky, nohy, krk, chrbát). V prípade absencie hostiteľa sa ploštice rozliezajú a dospelé jedince ploštíc sú schopné za obživou prekonať vzdialenosť až 50 metrov za noc.

Pre plošticu sú typické viaceré bodnutia blízko seba v nepravidelnej línii. Počas sania krvi vpúšťa ploštica do rany sliny obsahujúce enzýmy, ktoré majú anestetický účinok. Vplyvom týchto enzýmov človek nepociťuje uštipnutie ihneď. Alergická reakcia sa zvyčajne prejaví neskôr, v priebehu niekoľkých hodín. V mieste bodnutia vzniká obvykle začervenaná, nepríjemne svrbivá vyrážka o priemere 4 až 7 mm, ktorá obvykle mizne v priebehu 1 až 3 týždňov. U senzibilnejších ľudí sa môže reakcia na uštipnutie plošticou prejaviť zvýšenou telesnou teplotou, rozsiahlymi opuchmi či dokonca anafylaktickým šokom. Zaujimavosťou je, že u niektorých ľudí nespôsobuje uštipnutie plošticou žiadne alergické prejavy (len asi 5 – 15% ľudskej populácie)

Na základe vykonaných vedeckých výskumov sa predpokladá, že ploštice neprenášajú infekčné ochorenia. Avšak, v prípade dlhodobého zamorenia domácnosti plošticami hrozí u ľudí vzplanutie astmy, anémie a psychických problémov. 

 

plostice-stipance
plostica-stipance-ruka
plostica-stipance

Príznaky výskytu ploštíc

 • začervenané svrbiace až pálivé štípance
 • trus (exkrementy) o priemere 1 až 2 mm, červenohnedej farby
 • živé jedince od lariev (1 až 2 mm) až po dospelé jedince (4 až 6 mm)
 • vajíčka vo veľkosti 1 – 2 mm, belavej farby
 • krvavé alebo hnedasté škvrny na posteľnej bielizni
 • zvlečené kože nedospelých jedincov (exuvie)
 • v prípade väčšieho zamorenia špecifický sladkastý zápach

Kde hľadať a čo skontrolovať ?

 • matrace – skontrolujte najmä bočné steny matracov, zips a záhyby
 • posteľná konštrukcia – rošty, čelo postele a spodná časť postele
 • nábytok v blízkosti postele a gaučov, napr. nočné stolíky, poličky, komody, obrazy, atď.
 • obklady v okolí posteli, tapety, garníže, podlahové obvodové lišty, elektrické zásuvky (len sporadický výskyt) najmä v blízkosti postele
 • rôzne škáry na nábytku a podlahe, trhliny v stene a okolo teplovodných rozvodov
miesta-vyskytu-plostic
Máte záujem o naše služby ?