LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

V súčasnosti sú ploštice posteľné rozšírené na všetkých kontinentoch a predstavujú celosvetový problém. Na zvýšený výskyt ploštíc a ich šírenie má priamy vplyv migrácia ľudí, genetická rezistencia ploštíc na vybrané insekticídy, medzinárodný cestovný ruch a v neposlednom rade aj nevedomosť o danej problematike. Ploštice sa živia ľudskou krvou a po uštipnutí spôsobujú nepríjemné svrbivé vyrážky

Voľnopredajné chemické prípravky a laické metódy na likvidáciu ploštíc nestačia. Zväčša majú len krátkodobý efekt a v konečnom dôsledku celú situáciu len zhoršia! Je preto potrebné, čo najskôr, kontaktovať odborníkov, ktorý majú z likvidáciou ploštíc skúsenosti a disponujú účinnými prípravkami a metódami na ničenie ploštíc.

DEZINSEKCIA PLOŠTÍC 200 °C SUCHOU PAROU V KOMBINÁCII S CHEMICKÝM POSTREKOM

Profesionálnu dezinsekciu – ničenie ploštíc prevádzame kombinovanou metódou za použitia horúcej 200 ºC pary pod tlakom až 9 barov a aplikáciou chemického postreku, ktorého zloženie tvoria 3 insekticídne prípravky. Ošetrenie horúcou parou je zamerané na likvidáciu vajíčok ploštíc, ktoré sú rezistentné voči insekticídom. Následná celoplošná aplikácia chemického postreku má za úlohu zlikvidovať živé jedince ploštíc. 

Horúcou parou pod vysokým tlakom ošetrujeme miesta, kam majú ploštice tendenciu klásť vajíčka. Primárne sa jedná najmä o posteľné konštrukcie, sedačky, gauče a nábytok v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa pravidelne spáva (nočné stolíky, komody, skrine, poličky atď.) Po vyparovaní, následne aplikujeme celoplošne chemický postrek. Zloženie chemického postreku tvoria tri vysoko aktívne insekticídne prípravky. Mechanizmus účinku postreku spočíva vo vypudení ploštíc z ich úkrytov a ich následnej likvidácii pri kontakte s účinnými látkami postreku (kontaktné insekticídy).

Vzhľadom na biologickú aktivitu ploštíc, ktoré sa zvyčajne v krátkom časovom slede rýchlo rozmnožujú a rozliezajú do okolitých izieb, realizujeme dezinsekciu spravidla vždy v celej domácnosti. Dezinsekcia ploštíc trvá v domácnosti zhruba 2-3 hod. Pri rozsiahlejších objektoch zaberie dĺžka dezinsekčného procesu samozrejme viac času. Po vykonanej dezinsekcii je potrebné priestory riadne odvetrať a nezdržiavať sa v nich min. po dobu 2 hodín.

Kladieme maximálny dôraz na diskrétnosť zákazníkov. Ku klientom jazdíme na neoznačenom firemnom aute a v civilnom oblečení. Nástroje na likvidáciu ploštíc nosíme v uzatvorených taškách. Iba vy poznáte skutočný dôvod našej návštevy! 

Príprava na dezinsekciu

Ploštica posteľná - fotogaléria

dezinsekcia plostic

Kde sa ploštice vyskytujú a ako sa šíria?

Ešte ku koncu minulého storočia bol na Slovensku výskyt ploštíc len sporadický. V súčasnosti sú ploštice celosvetovo rozšírené a na ich šírenie má priamy vplyv migrácia ľudí, genetická rezistencia ploštíc na vybrané insekticídy, medzinárodný cestovný ruch a v neposlednom rade aj nevedomosť o danej problematike. Výskyt ploštíc nie je podmienený zanedbanou hygienou a ani hygienickými štandardami prostredia. Môžu sa preto nachádzať i v tých najluxusnejších hoteloch, či v najčistejších domácnostiach.

Majte “oči na stopkách” ak často cestujete a prebývate v rôznych ubytovacích zariadeniach, pretože sa tak môžete stať pre ploštice ich novým hostiteľom. Po návšteve zamorených priestorov (domácnosti, ubytovacie zariadenia, internáty, sporadicky cestovné prostriedky a pod.) si ich do bytu prenesiete najčastejšie v batožine, na oblečení či dokonca v topánkach. Ojedinelé nie sú ani prípady zamorenia domácnosti kúpou „nábytku z druhej ruky“.

Pokiaľ sa problém s plošticami nerieši včas, dochádza v krátkom časovom slede ku ich premnoženiu, ktoré má za následok ich rozliezanie do okolitých izieb, resp. bytových jednotiek. Ploštice následne migrujú cez inštalačné šachty (stúpačky), škáry okolo teplovodných a inštalačných potrubí. V teplých letných mesiacoch dokonca aj po fasáde bytových domov, či cez spoločné balkóny.

Biológia ploštice posteľnej

Ploštica posteľná (lat. Cimex lectularius) je bezkrídly ektoparazit živiaci sa ľudskou krvou. Pre plošticu je krv životne dôležitá – získava z nej všetky potrebné živiny. Telo ploštice je sploštené, vajcovitého tvaru, žltohnedého až červenohnedého zafarbenia. Dospelé jedince dosahujú veľkosť 5 až 6 mm, pričom nymfy prvého vývojového štádia merajú len 1 až 2 mm. Ploštice sú svetloplaché a aktívne sú najmä v noci. Počas dňa sa zväčša skrývajú v posteliach, sedačkách, v rôznych škárach v nábytku a pod. Uštipnutie plošticou spôsobuje v mnohých prípadoch nepríjemné alergické reakcie (najčastejšie zapálené svrbivé vyrážky). Dĺžka života dospelých jedincov ploštíc, vo vhodných podmienkach (izbová teplota a pravidelný zdroj obživy), dosahuje interval 10 až 14 mesiacov. Vo voľnej prírode sa ploštice posteľné nevyskytujú.

Dospelá samička nakladie počas celého života v priemere 550 ks vajíčok, ktoré majú veľkosť makového zrnka bielej farby. Povrch vajíčka je obalený lepkavým sekrétom, ktorý umožňuje ploštici jeho uchytenie na rôzne povrchy. Ploštica kladie vajíčka prevažne na tmavé a neprístupné miesta – spravidla čo najbližšie k zdroju potravy. Pri izbovej teplote sa v priebehu 5 až 8 dní liahnu lezúce nymfy o veľkosti 1 až 2 mm, ktoré sú schopné okamžite sať  ľudskú krv. Pokiaľ nie sú nacicané krvou, je ich sfarbenie tela svetlé až takmer priehľadné.

Do štádia dospelosti nymfy prekonávajú 5 vývojových štádií. Po každom prekonanom štádiu zvliekajú kožu (exuvie) a potrebujú čo najskôr nacicať čerstvú krv. Jedno vývojové štádium nymfy trvá 4 až 8 dní, v závislosti od teploty prostredia. Posledné vývojové štádium nymfy sa po nacicaní a strávení krvi premení na dospelého jedinca schopného okamžite sa rozmnožovať. V dôsledku hladovania alebo premnoženia sa ploštice rozliezajú.

Sanie krvi a štípance od ploštice

Ploštica posteľná má tykadlách citlivé senzory, vďaka ktorým dokáže lokalizovať človeka podľa teploty ľudského tela, vylučovaných feromónov a vydychovaného CO2 až na vzdialenosť 3 metre. Ploštica je svetloplachá čo znamená, že aktívna je najmä v noci. Napriek tomu, v prípade vysokého stupňa zamorenia môžu ploštice napádať človeka aj počas dňa. Ploštice sajú krv prevažne na odhalených častiach ľudského tela a na miestach kde je koža najtenšia (najčastejšie ruky, nohy, krk, chrbát). V prípade absencie hostiteľa sa ploštice rozliezajú a dospelé jedince ploštíc sú schopné za obživou prekonať vzdialenosť až 50 metrov za noc.

Pre plošticu sú typické viaceré bodnutia blízko seba v nepravidelnej línii. Počas sania krvi vpúšťa ploštica do rany sliny obsahujúce enzýmy, ktoré majú anestetický účinok. Vplyvom týchto enzýmov človek nepociťuje uštipnutie ihneď. Alergická reakcia sa zvyčajne prejaví neskôr, v priebehu niekoľkých hodín. V mieste bodnutia vzniká obvykle začervenaná, nepríjemne svrbivá vyrážka o priemere 4 až 7 mm, ktorá obvykle mizne v priebehu 1 až 3 týždňov. U senzibilnejších ľudí sa môže reakcia na uštipnutie plošticou prejaviť zvýšenou telesnou teplotou, rozsiahlymi opuchmi či dokonca anafylaktickým šokom. Zaujimavosťou je, že u niektorých ľudí nespôsobuje uštipnutie plošticou žiadne alergické prejavy (len asi 5 – 15% ľudskej populácie)

Na základe vykonaných vedeckých výskumov sa predpokladá, že ploštice neprenášajú infekčné ochorenia. Avšak, v prípade dlhodobého zamorenia domácnosti plošticami hrozí u ľudí vzplanutie astmy, anémie a psychických problémov. 

 

plostice-stipance
plostica-stipance-ruka
plostica-stipance

Príznaky výskytu ploštíc

 • začervenané svrbiace až pálivé štípance
 • trus (exkrementy) o priemere 1 až 2 mm, červenohnedej farby
 • živé jedince od lariev (1 až 2 mm) až po dospelé jedince (4 až 6 mm)
 • vajíčka vo veľkosti 1 – 2 mm, belavej farby
 • krvavé alebo hnedasté škvrny na posteľnej bielizni
 • zvlečené kože nedospelých jedincov (exuvie)
 • v prípade väčšieho zamorenia špecifický sladkastý zápach

Kde hľadať a čo skontrolovať ?

 • matrace – skontrolujte najmä bočné steny matracov, zips a záhyby
 • posteľná konštrukcia – rošty, čelo postele a spodná časť postele
 • nábytok v blízkosti postele a gaučov, napr. nočné stolíky, poličky, komody, obrazy, atď.
 • obklady v okolí posteli, tapety, garníže, podlahové obvodové lišty, elektrické zásuvky (len sporadický výskyt) najmä v blízkosti postele
 • rôzne škáry na nábytku a podlahe, trhliny v stene a okolo teplovodných rozvodov
miesta-vyskytu-plostic
Máte záujem o naše služby ?