PROFESIONÁLNA LIKVIDÁCIA ŠVÁBOV

Objavili sa vo vašej domácnosti alebo v prevádzke šváby?

Na našom území sa najčastejšie vyskytujú šváby druhu: rus domový, šváb obyčajný a sporadicky šváb americký či šváb hnedopásavý. Šváby sú svetloplaché čo znamená, že aktívne sú najmä v noci. Sú dobrý bežci a vnímajú aj tie najmenšie otrasy. Šváby svojou prítomnosťou znehodnocujú potraviny, kontaminujú uskladnené komodity a poškodzujú rôzne materiály. Môžu poškodiť elektrické spotrebiče a dokonca spôsobiť aj skrat elektrického prúdu.

Odborná dezinsekcia švábov

Na základe objednanej služby a dohodnutého termínu Vás navštívia naši pracovníci. Po príchode zhodnotia situáciu a stav zamorenia priestorov, zvolia vhodnú metódu dezinsekcie a kombináciu biocídnych prípravkov. Dezinsekciu švábov realizujeme aplikáciou postreku alebo formou požerových nástrah (gély).

Postrek proti švábom
Je účinná a rýchla forma ochrany proti švábom, pri ktorej sa uchyluje aktívna látka na ošetrovaných povrchoch. Postrek obsahuje účinné látky a ataraktant, ktorý redukuje populáciu švábovitého hmyzu okamžite po aplikácii. Vzhľadom na formuláciu mikroenkapsulácie účinných látok, ktoré sa uvoľňujú postupne, je aplikovaný postrek účinný až niekoľko týždňov po zásahu. Na ošetrených povrchoch sa vytvorí tenký film – funkčná vrstva účinných látok, ktoré sa následne prenášajú na telo lezúceho hmyzu.

Gélové nástrahy proti švábom
Ošetrenie sa vykonáva pomocou insekticídnych požerových nástrah – gélov. Výhodou tohto gélu je dlhšia doba účinnosti. Ďalší dôležitý fakt je, že sa otrávené šváby vracajú do svojich úkrytov pred tým ako zahynú, v ktorých či už ich výkaly, alebo zvyšky ich tiel konzumujú ďalší jedinci. To preukázateľne zvyšuje počet jednotlivcov usmrtených jedinou dávkou návnady v kaskádovom efekte, ktorý sa priamo úmerne zvyšuje s hustotou populácie. Účinné látky sa tak dostanú až ku mladým nymfám a samičkám kladúcich vajíčka, ktoré sa len zriedka vzďaľujú zo svojich úkrytov, čím je docielená úplná likvidácia hmyzu. Nástraha je príťažlivá pre hmyz, pričom si zachováva stály účinok až po dobu 8 týždňov. Nevýhodou oproti postreku, ktorý účinkuje okamžite, je ten, že efekt gélových nástrah sa prejaví až po niekoľkých týždňoch.

Dezinsekciu, likvidáciu švábov zabezpečujeme pre domácnosti, bytové spoločenstvá a správcovské spoločnosti, hoteli a rôzne ubytovacie zariadenia, prepravné spoločnosti, potravinársky a poľnohospodársky sektor.

Rus domový (blattella germanica)

Rus domový je u nás najrozšírenejším druhom švába, ktorý sa vyskytuje predovšetkým v trvalo vykurovaných priestoroch – domácnosti, reštaurácie, ubytovne, internáty, sklady potravín a pod. Dospelý jedinci dosahujú veľkosť 11 až 16 mm. Sfarbenie tela je svetlo hnedé až žlto hnedé a typickým znakom sú dva čierne pruhy za hlavou. Dospelý jedinci majú vyvinuté krídla ale nelietajú. Rus domový je svetloplachý, čo znamená, že aktívny je najmä v noci. Ak sa však premnoží, je možné ho spozorovať aj počas dňa. Rus domový je veľmi zdatný bežec a v porovnaní so švábom obyčajným sa dokáže pohybovať po kolmých a hladkých plochách. Tento druh švába sa po zavlečení do domácnosti, či reštaurácie rýchlo rozmnožuje. V prípade premnoženia je taktiež citeľný typický zápach. Obvyklým miestom jeho výskytu v domácnosti je kuchyňa a kúpeľňa, ktorá poskytuje rusom vhodné podmienky pre život (dostatok potravy a vlhkosti). Živý sa zvyškami potravín, polotovarov a nepohrdne ani mydlom, či zubnou pastou.

Šváb obyčajný (blatta orientalis)

Šváb obyčajný je lesklo červeno hnedého až tmavo hnedého sfarbenia. Dospelí samček dosahuje veľkosť 25 mm a má krídla, ktoré pokrývajú 3/4 jeho tela. Samička švába dosahuje narozdiel od samčeka veľkosť 32 mm a krídla jej pokrývajú len nepatrnú časť teľa (1/4). Samček ani samička nie sú schopné letu. Na rozdiel od rusa domového nie sú schopné liezť po kolmých povrchoch.

Šváb obyčajný je veľmi dobre prispôsobený na prežitie vo vonkajšom prostredí. Obľubuje chladnejšie tmavé a vlhké miesta. Je známe, že sú veľmi závislí na vode. Rovnako ako aj rus domový je šváb obyčajný svetloplachý. V budovách je ich výskyt častý predovšetkým v pivniciach, suteréne, v okolí toaliet, v kúpeľni pod vaňami a v okolí umývadiel, výleviek (blízko zdrojov vody). Migrujú cez kanalizačné potrubia a inštalačné šachty. Počas horúcich letných mesiacov sa môžu v budovách rozliezať, avšak majú tendenciu sa zdržiavať na prízemných poschodiach. V mestských oblastiach sa vyskytujú šváby obyčajné vo veľkých kolóniách v kanalizáciách. Prítomnosť výskytu švába obyčajného signalizuje typický, intenzívny zápach, ktorý spôsobujú švábmi vylučované agregačné feromóny, pomocou ktorých, medzi sebou v kolónii komunikujú.

Šváb hnedopásavý (supella longipalpa)

Šváb hnedopásavý patrí medzi najznámejšie invazívne druhy švábov. Dospelý jedinci dosahujú veľkosť 11 – 15 mm. Na rozdiel od rusa domového, ktorý obľubuje mierne teplé a vlhké prostredie, uprednostňuje šváb hnedopásavý skôr suché prostredie s vyššou teplotou. Najčastejšie miesta výskytu sú izby, stropy, podkrovie alebo v blízkosti elektrických zariadení, ktoré produkujú teplo (napr. kompresor chladničky). V domácnosti ich taktiež viete spozorovať v nábytku, za obrazmi, tapetami či dokonca aj v elektrických zásuvkách.

Šváb hnedopásavý je aktívny najmä počas noci. Rovnako ako ostatné druhy švábov je šváb hnedopásavý všežravec. S obľubou uprednostňuje potravu a materiály s vyšším obsahom škrobu, napr. väzby kníh, lepené tapety a pod.

Rovnako ako iné druhy švábov, tak aj šváb hnedopásavý kontaminuje prostredie a je prenášačom škodlivých baktérii a patogénov, ktoré spôsobujú gastroenteritídu a hnačku. Jeho výskyt prispieva taktiež ku vzniku alergií a astmy.

Šváb americký (periplaneta americana)

Šváb americký sa na našom území vyskytuje pomerne zriedkavo. Dospelý jedinci dosahujú veľkosť 28 – 44 mm a sú schopné lietať. Telo majú lesklo hnedo sfarbené s bledožltými plôškami na okraji predhrudia. Jedná sa o invazívny druh hmyzu, najčastejšie zavlečený medzinárodným obchodom. Jeho výskyt je možné identifikovať predovšetkým v okolí letísk, skladov dovážaných potravín a v trvale vykurovaných objektoch, napr. zoologické záhrady, skleníky. Prirodzene uprednostňuje teplé a vlhké vonkajšie prostredie. Šváby americké požierajú listy, drobné drevenné oštiepky, plesne, riasy a drobný hmyz. Po preniknutí do objektu sa uchyľuje predovšetkým do priestorov suterénu, kuchyne alebo do kúpeľne. V objektoch a domácnostiach sa najčastejšie živý drobkami, zvyškami jedla alebo rozliatymi potravinami. Nepohrdne ani potravou určenou pre domácich miláčikov (napr. granule). 

Pri vyššom výskyte švábov môžeme cítiť typický “zatuchlý” zápach. Tento zápach je zapríčinený tým, že šváby produkujú chemické látky nazývané agregačné feromóny, ktorými sa “dorozumievajú” a zlučujú v skupinách. V USA žijú šváby americké bežne v kanalizačných systémoch.

Predstavujú šváby zdravotné riziko pre ľudí?

Šváby patria medzi epidemiologicky závažný hmyz a pre zdravie človeka predstavujú hrozbu. Šváby sú zdrojom rôznych ochorení a patogénov, ktoré prenášajú na svojich telách zo znečistených plôch. Často sa pohybujú v kanalizácii alebo v odpadovom potrubí a následne tak škodlivé patogény môžu zaniesť až do vašej kuchyne. Šváby znehodnocujú potraviny a kontaminujú prostredie. Ich trus, výlučky a zvyšky tiel obsahujú rôzne patogény, ktorých prítomnosť môže spôsobovať u ľudí gastorenteritídu či hnačku. Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre človeka, ktoré je aj napriek faktom často podceňované, je významné riziko vzniku rôznych druhov alergií, astmy a salmonelózy.

Máte záujem o naše služby?