DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA

Profesionálna likvidácia škodlivého hmyzu, hlodavcov a mikroorganizmov

likvidacia-plostic-profisectddd

LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

Dezinsekcia - odstránenie ploštíc 200 ºC parou a chemickým postrekom
deratizacia-profisectddd

DERATIZÁCIA

Likvidácia hospodársky škodlivých a zdraviu ohrozujúcich hlodavcov
dezinsekcia-profisectddd

DEZINSEKCIA

Likvidácia epidemiologicky závadného a obťažujúceho hmyzu
dezinfekcia-profisectddd

DEZINFEKCIA

Ničenie choroboplodných zárodkov a škodlivých mikroorganizmov

O nás

Naše pôsobenie je zamerané na poskytovanie služieb v oblasti profesionálnej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie. Naši pracovníci sú kvalifikovaný a skúsený odborníci, ktorí sú držiteľmi oprávnení o odbornej spôsobilosti a pravidelne sa zúčastňujú na odborných školeniach. Na prácu používame účinné metódy a najefektívnejšie technológie (ULV generátory na studené a tepelné zahmlievanie, elektrostatické postrekovače a pod.) Na realizáciu služieb používame overené biocídne prípravky, ktoré sú riadne schválené na použitie v SR. Vlastníme všetky oprávnenia a povolenia potrebné na plnohodnotné poskytovanie služieb v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

Služby poskytujeme pre:

Gastronomické a potravinárske výrobne a zariadenia

DDD služby poskytujeme pre reštaurácie, pekárne, obchodné reťazce a ďalšie prevádzky, v ktorých sa spracovávajú alebo uskladňujú potraviny. V rámci HACCP a zaručenia bezpečnosti potravín vykonávame pravidelnú systematickú kontrolu a monitoring škodcov.  

Správcovské spoločnosti a bytové družstvá

V spravovaných objektoch a bytových domoch zabezpečujeme vykonávanie pravidelnej jarnej a jesennej deratizácie a samozrejme, v prípade potreby, represívne deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby.

Poľnohospodárske družstvá a farmy

Vykonávame dezinsekciu skladových priestorov pre uskladnením obilnín, krmovín a iných komodít. Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov pred ustajnením dobytka a hydiny. Dezinsekcia múch a iného hmyzu.

Mestá, obce, štátne inštitúcie a skládky

Najčastejšie zabezpečujeme pravidelnú jarnú a jesennú deratizáciu. Represívnu deratizáciu a dezinsekciu realizujeme v prípade kalamitného výskytu hmyzu a hlodavcov.

Výrobné podniky a logistické parky

Zabezpečujeme preventívnu či represívnu dezinsekciu a pravidelnú jarnú a jesennú deratizáciu. 

Internáty a ubytovacie zariadenia

Prenocovanie v zariadení, ktoré je zamorené plošticami, švábmi alebo iným nepríjemným hmyzom môže byť pre vašich hostí doslova nočnou morou.

Domácnosti

Nezvládate vo svojej domácnosti či v záhrade boj s hlodavcami, alebo s otravným hmyzom? Potrebujete zlikvidovať osie či sršnie hniezdo? Objavili sa vo vašej domácnosti ploštice, šváby, blchy alebo mravce? Neváhajte nás kontaktovať čo najskôr.