Deratizácia, Dezinsekcia & Dezinfekcia

Profesionálna likvidácia hmyzu, hlodavcov a živočíšnych škodcov

deratizacia-ikona-profisectddd.sk

Likvidácia a monitoring hospodársky škodlivých a zdraviu ohrozujúcich hlodavcov

likvidacia-plostic-ikona-profisectddd.sk

Likvidácia a monitoring epidemiologicky závadného a obťažujúceho hmyzu

dezinfekcia-ikona-profisectddd.sk

Ničenie plesní, choroboplodných zárodkov a škodlivých mikroorganizmov

likvidacia-plostic-ikona-profisectddd.sk

LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

Dezinsekcia - likvidácia ploštíc horúcou 200 °C parou a chemickým postrekom

deratizacia-ikona-profisectddd.sk

DERATIZÁCIA

Likvidácia a monitoring hospodársky škodlivých a zdraviu ohrozujúcich hlodavcov

dezinsekcia-ikona-profisectddd.sk

DEZINSEKCIA

Likvidácia a monitoring epidemiologicky závadného a obťažujúceho hmyzu

dezinfekcia-ikona-profisectddd.sk

DEZINFEKCIA

Ničenie choroboplodných zárodkov a škodlivých mikroorganizmov

O NÁS

deratizer

Profesionálne služby deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie poskytujeme už viac ako 8 rokov. Naše služby poskytujeme pre široké spektrum zákazníkov. Náš tím tvoria skúsený a kvalifikovaný odborníci. Na prácu používame profesionálne technológie a kvalitné biocídne prípravky (insekticídy, rodenticídy a dezinfektanty) na reguláciu škodcov od renomovaných výrobcov. Vystavenie protokolu a ďalších náležitých dokumentov po každom vykonanom zásahu je u nás samozrejmosťou. Sme držitelia všetkých potrebných oprávnení a povolení na plnohodnotné poskytovanie služieb našim zákazníkom.

Služby deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie poskytujeme pre:

cech_profesionalov_DDD_logo_white