Deratizácia, Dezinsekcia a Dezinfekcia

Profesionálna likvidácia škodlivého hmyzu, hlodavcov a mikroorganizmov

likvidacia-plostic-ikona-profisectddd.sk

LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

Dezinsekcia - likvidácia ploštíc horúcou 200 °C parou a chemickým postrekom

deratizacia-ikona-profisectddd.sk

DERATIZÁCIA

Likvidácia a monitoring hospodársky škodlivých a zdraviu ohrozujúcich hlodavcov

dezinsekcia-ikona-profisectddd.sk

DEZINSEKCIA

Likvidácia a monitoring epidemiologicky závadného a obťažujúceho hmyzu

dezinfekcia-ikona-profisectddd.sk

DEZINFEKCIA

Ničenie choroboplodných zárodkov a škodlivých mikroorganizmov

likvidacia-plostic-ikona-profisectddd.sk

LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

Dezinsekcia – likvidácia ploštíc horúcou 200 °C parou a chemickým postrekom

deratizacia-ikona-profisectddd.sk

DERATIZÁCIA

Likvidácia a monitoring hospodársky škodlivých a zdraviu ohrozujúcich hlodavcov

dezinsekcia-ikona-profisectddd.sk

DEZINSEKCIA

Likvidácia a monitoring epidemiologicky závadného a obťažujúceho hmyzu

dezinfekcia-ikona-profisectddd.sk

DEZINFEKCIA

Ničenie choroboplodných zárodkov a škodlivých mikroorganizmov

O nás

Profesionálne služby deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie poskytujeme už viac ako 8 rokov. Služby zabezpečujeme pre široké spektrum zákazníkov. Náš tím tvoria skúsený a kvalifikovaný odborníci. Na prácu používame profesionálne technológie a kvalitné biocídne prípravky (insekticídy, rodenticídy a dezinfektanty) na reguláciu škodcov od renomovaných výrobcov. Vystavenie potrebných dokumentov po každom vykonanom zásahu je u nás samozrejmosťou. Vlastníme všetky potrebné oprávnenia a povolenia na plnohodnotné poskytovanie služieb v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

Služby poskytujeme pre:

Domácnosti, bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti

Potravinárske prevádzky a výrobne

Ubytovacie zariadenia a internáty

Mestá a obce, verejné inštitúcie a skládky odpadov

Dopravné podniky a spoločnosti zabezpečujúce medzinárodnú prepravu tovaru

Výrobné podniky, logistické a priemyselné parky

Poľnohospodárske družstvá, farmy a sklady komodít

ODSTRÁNENIE OSIEHO A SRŠNIEHO HNIEZDA

Osy a sršne dokážu znepríjemňovať život predovšetkým v letných mesiacoch. Riziko bodnutia je vysoké najmä ak si vybudovali hniezdo v blízkosti Vášho domova. Bodnutie býva často bolestivé a u alergických ľudí hrozí dokonca i anafylaktický šok.,

DERATIZÁCIA V ZMYSLE HACCP

Prevádzkujete potravinársku výrobňu, obchod, reštauráciu alebo výrobňu jedál / pokrmov? Z legislatívneho hľadiska ste povinný zabezpečiť vo vašej prevádzkarni deratizáciu a dezinsekciu len spoločnosťou, ktorá je oprávnená vykonávať dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov. 

LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC PROFESIONÁLNE

Máme dlhoročné skúsenosti s likvidáciou ploštíc. 

ODSTRÁNENIE HOLUBIEHO TRUSU

Trus od holubov znečisťuje a poškodzuje fasády budov, podkrovia či verejné priestranstvá a zároveň je zdrojom baktérii, plesní, parazitov a širokého spektra škodlivých patogénov. Zabezpečujeme odstraňovanie holubieho trusu z balkónov, podkrovných priestorov, striech, terás, átrií a pod. Samozrejmosťou je prevedenie dvojfázovej odbornej dezinsekcie a dezinfekcie. Proti zamedzeniu vnikaniu vtáctva do priestorov realizujeme taktiež inštaláciu ochranných prvkov – siete proti vtáctvu, hroty proti holubom a lastovičkám atď.

POSTREK - DEZINSEKCIA PROTI KLIEŠŤOM

Zvýšený výskyt kliešťov je v posledných rokoch problém.