PROFESIONÁLNA DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA A DEZINFEKCIA

Odborná likvidácia škodlivého hmyzu, hlodavcov a mikroorganizmov

7 dní v týždni
deratizacia-dezinsekcia-dezinfekcia-profisectddd.sk

PROFESIONÁLNA DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA A DEZINFEKCIA

Odborná likvidácia škodlivého hmyzu, hlodavcov a mikroorganizmov

profisectddd_deratizacia_icons
7 dní v týždni
deratizacia-profisectddd

DERATIZÁCIA

Likvidácia hospodársky škodlivých a zdraviu ohrozujúcich hlodavcov

dezinsekcia-profisectddd

DEZINSEKCIA

Likvidácia epidemiologicky závadného a obťažujúceho hmyzu

dezinfekcia-profisectddd

DEZINFEKCIA

Ničenie choroboplodných zárodkov a škodlivých mikroorganizmov

likvidacia-plostic-profisectddd

LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

Dezinsekcia ploštíc 200 ºC parou a chemickým postrekom

O nás

Naša činnosť je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti profesionálnej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie. Služby zabezpečujeme pre domácnosti i firmy, obce a mestá, obchodné reťazce, bytové družstvá a správcovské spoločnosti, rôzne výrobne a potravinárske prevádzky, objekty živočíšnej a rastlinnej výroby a pod. Naši pracovníci sú kvalifikovaný odborníci, ktorí sú držiteľmi oprávnenia o odbornej spôsobilosti a pravidelne sa zúčastňujú odborných školení. Na prácu používame najmodernejšie dostupné metódy a technológie  (ULV rozprašovače, termofogy – tepelná hmla, elektrostatické pištole atď.) a kvalitné biocídne prípravky, ktoré sú riadne schválené a povolené na použitie v SR. Vlastníme všetky oprávnenia a povolenia potrebné na plnohodnotné poskytovanie služieb v zmysle aktuálnej legislatívy. Súčasťou našich služieb je samozrejme aj odborná poradenská činnosť.

Máte záujem o naše služby ?