DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA

Profesionálna likvidácia škodlivého hmyzu, hlodavcov a mikroorganizmov

plostica300x300

LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

Profesionálna likvidácia ploštice posteľnej

potkan_300x300

DERATIZÁCIA

Regulácia hospodársky a hygienicky závadných hlodavcov

DEZINSEKCIA

Ničenie epidemiologicky závadného a obťažujúceho hmyzu

DEZINFEKCIA

Likvidácia choroboplodných zárodkov a škodlivých mikroorganizmov

Profisect DDD

Naša činnosť sa sústreďuje na výkon deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie. Pre našich stálych i nových klientov poskytujeme pravidelnú ochranu pred nežiadúcimi živočíšnymi škodcami. Profesionálne DDD služby poskytujeme pre domácnosti, potravinárske prevádzky, obchodné reťazce, reštaurácie, ubytovacie zariadenia a pre široké spektrum firemných objektov. 

V neposlednom rade sa špecializujeme na likvidáciu ploštíc. Na ničenie ploštíc využívame účinnú integratívnu metódu za použitia horúcej pary v kombinácii s chemickým postrekom. Kombináciou horúcej 200 ºC pary s vysoko aktívnymi biocídnymi prípravkami dosahujeme vynikajúce výsledky už pri prvom zásahu.

Na prácu používame len kvalitné, ekologicky šetrné prípravky
earth-friendly-logo
MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY ? ​