DEZINSEKCIA

Pod pojmom dezinsekcia rozumieme súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na likvidáciu škodlivého a obťažujúceho hmyzu (šváby, blchy, ploštice, mravce, komáre, muchy, osy, sršne atď.). V prevažnej miere sa jedná o druhy hmyzov žijúcich v blízkosti človeka a zvierat, ktoré majú epidemiologický a hospodársky význam. Z hygienického hľadiska je hmyz významným prenášačom choroboplodných zárodkov a to najmä v zdravotníctve, potravinárskej výrobe a komunálnej sfére (kuchyne, vývarovne, jedálne, stravovacie zariadenia, reštaurácie, bytové domy atď.)

Na dezinsekciu používame prípravky, ktoré sú pri odbornej aplikácii úplne neškodné a minimálne toxické pre človeka a domáce zvieratá. Tieto prostriedky nezapáchajú a väčšina z nich nemá ani dráždivý účinok.

Dezinsekciu, ochranu pred rôznymi škodcami zaisťujeme v nasledujúcich objektoch:

  • v obytných domoch a bytoch, v pivniciach a povalách
  • v kancelárskych objektoch
  • vo výrobných komplexoch
  • v reštauračných a stravovacích zariadeniach
  • v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach
  • v skladoch, v predajniach a výrobniach potravín
MÁTE ZÁUJEM O DEZINSEKCIU ? ​