DEZINSEKCIA

ÚVOD   »   DEZINSEKCIA

DEZINSEKCIA

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na likvidáciu škodlivého a obťažujúceho hmyzu. V prevažnej miere sa jedná o synatropné druhy hmyzu, ktoré predstavujú epidemiologický a hospodársky význam – šváby, blchy, ploštice, mravce, komáre, muchy, osy, atď. Z hygienického hľadiska je hmyz vektorom – prenášačom choroboplodných zárodkov a jeho prítomnosť je riziková najmä v zdravotníctve, potravinárskej výrobe a komunálnej sfére (kuchyne, vývarovne, jedálne, stravovacie zariadenia, reštaurácie, bytové domy atď.) Dezinsekciu prevádzame aj napríklad pri asanácii holubieho trusu.

Dezinsekciu zabezpečujeme pre:

Metódy prevedenia dezinsekcie:

Na dezinsekciu používame prípravky, ktoré sú pri odbornej aplikácii pre človeka a domáce zvieratá minimálne škodlivé. Nakoľko používame pri Na prácu používame kvalitné prípravky, ktoré nemajú výrazný zápach a ani dráždivý účinok. Podľa typu objektu a situácie, stavu zamorenia a druhu škodcu volíme vždy najvhodnejší spôsob a metódu prevedenia dezinsekcie

Máte záujem o naše služby ?