DEZINSEKCIA

Pod pojmom dezinsekcia rozumieme súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na likvidáciu škodlivého a obťažujúceho hmyzu (šváby, blchy, ploštice, mravce, komáre, muchy, osy, sršne atď.). V prevažnej miere sa jedná o druhy hmyzov žijúcich v blízkosti človeka a zvierat, ktoré majú epidemiologický a hospodársky význam. Z hygienického hľadiska je hmyz významným prenášačom choroboplodných zárodkov a to najmä v zdravotníctve, potravinárskej výrobe a komunálnej sfére (kuchyne, vývarovne, jedálne, stravovacie zariadenia, reštaurácie, bytové domy atď.). 

Kde vykonávame dezinsekciu ?

  • Rodinné domy a bytové domy
  • Hotely a rôzne ubytovacie zariadenia
  • Potravinárske prevádzky a stravovacie zariadenia
  • Zariadenia sociálnych služieb
  • Administratívne a kancelárske budovy
  • Bytové podniky a družstvá