DEZINSEKCIA

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na likvidáciu škodlivého a obťažujúceho hmyzu. V prevažnej miere sa jedná o synatropné druhy hmyzu, ktoré predstavujú epidemiologický a hospodársky význam – šváby, blchy, ploštice, mravce, komáre, muchy, osy, atď. Z hygienického hľadiska je hmyz vektorom – prenášačom choroboplodných zárodkov a jeho prítomnosť je riziková najmä v zdravotníctve, potravinárskej výrobe a komunálnej sfére (kuchyne, vývarovne, jedálne, stravovacie zariadenia, reštaurácie, bytové domy atď.) Dezinsekciu prevádzame aj napríklad pri asanácii holubieho trusu.

Dezinsekciu zabezpečujeme pre:

 • Rodinné domy, bytové domy a bytové spoločenstvá
 • Mestá a obce
 • Gastronomické prevádzky - reštaurácie, vývarovne, jedálne a pod.
 • Potravinárske výrobne a prevádzky
 • Školské zariadenia, študentské domovy, nemocnice
 • Prevádzky živočíšnej a rastlinnej výroby - chovné zariadenia, sklady, silá, maštale a pod.
 • Hotely, penzióny, ubytovne, chaty a rôzne typy ubytovacích zariadení

Metódy prevedenia dezinsekcie:

 • Insekticídny postrek / popraš / dymovnica
 • ULV generátorom (fogger) - studený aerosól
 • ULV generátorom (fogger) - termálne fogovanie
 • Kladenie požerových nástrah a gélov
 • Kladenie lepových nástrah a použitie elektrických lapačov

Na dezinsekciu používame prípravky, ktoré sú pri odbornej aplikácii úplne neškodné a minimálne toxické pre človeka a domáce zvieratá. Tieto prostriedky nezapáchajú a väčšina z nich nemá ani dráždivý účinok. Podľa typu objektu, stavu zamorenia a druhu škodcu volíme vždy najvhodnejší spôsob a metódu prevedenia dezinsekcie

Zaujímate sa o naše služby ?