DERATIZÁCIA

Deratizácia je systém regulácie hlodavcov, pod ktorým rozumieme súbor opatrení zameraných na reguláciu zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, ako sú myši, potkany a krysy. Deratizácia sa vykonáva systematicky, v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Premnoženie škodlivých hlodavcov je sezónnym problémom ľudských aglomerácií predovšetkým v jarných a jesenných mesiacoch. Hlodavce môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami, ako sú salmonelóza, leptospiróza, tularémia a pod. Vykonávanie pravidelnej deratizácie slúži najmä k ochrane verejného zdravia a ku znižovaniu hospodárskych strát, ktoré hlodavce spôsobujú.

Hlodavce svojou prítomnosťou spôsobujú škody

Priame škody sú spôsobené prítomnosťou a činnosťou hlodavcov. Konzumujú krmivá, komodity, potraviny a znečisťujú ich svojím močom a trusom, čím ich hromadne znehodnocujú. Ohlodávajú obaly a materiály rôzneho druhu, vyhryzávajú si otvory vo dverách, stenách, podlahách a okolo inštalácií. Poškodzujú nábytok, textílie, elektroinštaláciu, vodoinštaláciu a tým pádom dokážu poškodiť i výrobné linky, stroje a iné zariadenia.

Škody nepriame súvisia so škodami priamymi a predstavujú ich náklady vynaložené na odstraňovanie už vzniknutých škôd činnosťou hlodavcov. Ďalšie náklady predstavujú opatrenia na vyhubenie škodcov a pre vykonanie preventívnych opatrení.

Hygienické škody spôsobujú hlodavce ich trusom, močom, zápachom a prenosom širokého spektra závažných infekčných ochorení. Z epidemiologického hľadiska zohráva preto pravidelná ochranná deratizácia v potravinárskych prevádzkach a výrobniach nepopierateľný význam.

potkan-cierny
mys

Druhy deratizácie

Ochranná deratizácia je z hľadiska výskytu infekčných chorôb a ochrany majetku preventívnym opatrením. Vykonávanie pravidelnej deratizácie predchádza vzniku ekonomickým i hospodárskym stratám a šíreniu infekčných chorôb.

Ohnisková deratizácia predstavuje represívne opatrenia na reguláciu premnožených škodlivých hlodavcov.

MÁTE ZÁUJEM O DERATIZÁCIU ? ​