DEZINFEKCIA

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorá sa vykonáva za účelom zničenia čo najväčšieho počtu choroboplodných zárodkov, nežiaducich mikroorganizmov a pôvodcov infekcií. Na výkon dezinfekcie sa používajú fyzikálne alebo chemické prostriedky. V potravinárskej sanitácii sa dezinfekcia označuje aj pojmom dekontaminácia, presnejšie mikrobiálna dekontaminácia. 

Baktérie sa nachádzajú takmer všade (vo vzduchu, na zemi, vo vode). Priaznivé životné podmienky pre rozmnožovanie baktérií sú vlhkosť, teplo a dobré zdroje živín (vodovodné kohútiky, nechladené jedlá). Cieľom dezinfekcie je zníženie počtu baktérií na mieru, ktorá nemôže predstavovať žiadne bezprostredné nebezpečenstvo. 

Vírusy sú omnoho menšie ako baktérie. Na rozdiel od baktérií nie sú samostatné organizmy. Aby sa mohli rozmnožiť, musia vniknúť do cudzej bunky. Vírusy sa nachádzajú, podobne ako baktérie, v zemi, tekutinách, ale aj vo vzduchu a krvi. Príklady vírusových ochorení sú chrípka, herpes, žltačka, AIDS.

Plesne sú mikroskopické vláknité huby. Pre svoj rast a rozmnožovanie vyžadujú predovšetkým vlhkosť. Rozmnožujú sa veľmi rýchlo a vytvárajú spóry. Vyskytujú sa v bytoch, domoch v dôsledku stavebnej chyby, nedostatočného vetrania alebo nedostatočného kúrenia. Plesne vyvolávajú alergie, infekcie a rôzne ochorenia. »

MÁTE ZÁUJEM O DEZINFEKCIU ? ​