DEZINFEKCIA

dezinfekcia-ikona-profisectddd.sk

Dezinfekcia je súbor opatrení, ktorý vedie k likvidácii choroboplodných zárodkov a nežiaducich mikroorganizmov – baktérie, vírusy, huby a plesne. Na výkon dezinfekcie používame chemické alebo kombinované postupy a metódy, ktoré vedú k prerušeniu cesty nákazy od zdroja k vnímanému jedincovi. Používame metódy a technológie, ktoré sú najšetrnejšie k majetku objednávateľa a životnému prostrediu. Podľa druhu objektu a miesta výkonu, choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov volíme vždy najvhodnejší technologický postup, aby bola efektivita dezinfekčného zásahu čo najúčinnejšia.

Dezinfekciu prevádzame napríklad aj pri asanácii holubieho trusu.

Dezinfekciu zabezpečujeme pre:

Metódy prevedenia dezinfekcie:

Baktérie sa nachádzajú takmer všade (vo vzduchu, na zemi, vo vode). Priaznivé životné podmienky pre rozmnožovanie baktérií sú vlhkosť, teplo a dobré zdroje živín (vodovodné kohútiky, nechladené jedlá). Cieľom dezinfekcie je zníženie počtu baktérií na mieru, ktorá nemôže predstavovať žiadne bezprostredné nebezpečenstvo.

Vírusy sú omnoho menšie ako baktérie. Na rozdiel od baktérií nie sú samostatné organizmy. Aby sa mohli rozmnožiť, musia vniknúť do cudzej bunky. Vírusy sa nachádzajú, podobne ako baktérie, v zemi, tekutinách, ale aj vo vzduchu a krvi. Príklady vírusových ochorení sú chrípka, vtáčia chrípka (H5N1)korona vírus (COVID-19), herpes, žltačka, HIVAIDS.

Plesne sú mikroskopické vláknité huby. Pre svoj rast a rozmnožovanie vyžadujú predovšetkým vlhkosť. Rozmnožujú sa veľmi rýchlo a vytvárajú spóry. Vyskytujú sa v bytoch, domoch v dôsledku stavebnej chyby, nedostatočného vetrania alebo nedostatočného kúrenia. Plesne vyvolávajú alergie, infekcie a rôzne ochorenia. 

Máte záujem o naše služby?