LIKVIDÁCIA HOLUBIEHO TRUSU

Jeden holub vyprodukuje priemerne 10 až 12 kg trusu za rok. Nielenže tento trus poškodzuje fasády domov, krovy a sochy, ale zároveň je zdrojom baktérii, plesní, parazitov a širokého spektra alergénov. Mestské populácie holubov sa tak významne podieľajú na prenose niektorých zoonóz – ornitóza, vtáčia tuberkulóza či salmonelóza. Holuby sú hostiteľmi Klieštikovca kurieho a Kliešťovca holubieho, ktorý sú prenášačmi vírusu kliešťovej encefalitídy či prvokov, ktoré šíria trichomonády a toxoplazmózu. Zabezpečujeme profesionálne čistenie a odstraňovanie holubieho trusu z balkónov, parapiet, krovov, striech, terás a átrií. Samozrejmosťou je prevedenie dvojfázovej dezinsekcie a dezinfekcie. Proti opätovnému vnikaniu vtáctva do priestorov ponúkame montáž ochranných sietí a hrotov proti holubom.

Možné riziká a škody

  • Poškodenie majetku - strechy, fasády, sochy
  • Znečistenie hniezdiska a okolia trusom - krovy, strechy, chodníky
  • Prenos parazitov - Kliešťovec holubí, Klieštikovec kurí
  • Šírenie zoonóz - salmonelóza, ornitóza, aviárna tuberkulóza
  • Alergické reakcie - pravidelný kontakt s holubmy a ich trusom môže viesť k rozvoju astmy (prach obsahuje antigény z holubej krvi a trusu, ale taktiež dráždivé úlomky peria, baktérie a plesne)

Postup asanačných prác

  • Vzhľadom na agresivitu holubieho trusu kladieme pri práci zvýšený dôraz na používanie OOPP
  • Dezinfekcia a dezinsekcia trusu a asanovaných priestorov
  • Odstránenie trusu a uhynutých jedincov 
  • Dôkladné dočistenie asanovaných priestorov
  • Druhá fáza dezinfekcie a dezinsekcie priestorov
likvidacia-holubieho-trusu-profisectddd
Zaujímate sa o naše služby ?