PRÍPRAVA NA DEZINSEKCIU PLOŠTÍC

Pred našim príchodom odporúčame vykonať nižšie uvedené opatrenia, ktoré urýchľujú dezinsekčný zásah a zároveň zvyšujú efektivitu a účinnosť prevedenej dezinsekcie.
Máte záujem o naše služby ?