Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia

Profesionálna likvidácia škodlivého hmyzu, hlodavcov a odborná dezinfekcia

Kremnica

Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia

Profesionálna likvidácia škodlivého hmyzu, hlodavcov a odborná dezinfekcia

profisectddd_deratizacia_icons
likvidacia-plostic-ikona-profisectddd.sk

LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

Dezinsekcia - likvidácia ploštíc horúcou 200 °C parou a chemickým postrekom

deratizacia-ikona-profisectddd.sk

DERATIZÁCIA

Likvidácia a monitoring hospodársky škodlivých a zdraviu ohrozujúcich hlodavcov

dezinsekcia-ikona-profisectddd.sk

DEZINSEKCIA

Likvidácia a monitoring epidemiologicky závadného a obťažujúceho hmyzu

dezinfekcia-ikona-profisectddd.sk

DEZINFEKCIA

Ničenie choroboplodných zárodkov a škodlivých mikroorganizmov

O nás

Profesionálne služby deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie poskytujeme už viac ako 8 rokov. Služby zabezpečujeme pre široké spektrum zákazníkov. Náš tím tvoria skúsený a kvalifikovaný odborníci. Na prácu používame profesionálne technológie a kvalitné biocídne prípravky (insekticídy, rodenticídy a dezinfektanty) na reguláciu škodcov od renomovaných výrobcov. Vystavenie potrebných dokumentov po každom vykonanom zásahu je u nás samozrejmosťou. Vlastníme všetky potrebné oprávnenia a povolenia na plnohodnotné poskytovanie služieb v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

Služby poskytujeme pre:

Domácnosti, bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti

Potravinárske prevádzky a výrobne

Ubytovacie zariadenia a internáty

Mestá a obce, verejné inštitúcie a skládky odpadov

Dopravné podniky a spoločnosti zabezpečujúce medzinárodnú prepravu tovaru

Výrobné podniky, logistické a priemyselné parky

Poľnohospodárske družstvá, farmy a sklady komodít