DEZINSEKCIA - LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

DEZINSEKCIA PLOŠTÍC 200 °C SUCHOU PAROU V KOMBINÁCII S CHEMICKÝM POSTREKOM

Žiar nad Hronom

Výskyt ploštíc nie je známkou zanedbanej hygieny, špinavého prostredia ani slabšej sociálnej vrstvy. Ploštice sú len „vecou“ prenosu a vzhľadom na túto skutočnosť sa môžu objaviť aj v tých najluxusnejších ubytovacích zariadeniach, či v najčistejších domácnostiach. Ploštice sa ľahko prenášajú – na oblečení, v batožine, nábytkom z druhej ruky a pod., a po zavlečení do domácnosti, či do ubytovacieho zariadenia sa rýchlo rozmnožujú a rozliezajú. Voľné dostupné chemické prípravky, „babské rady“ a neodborné – laické zásahy sú neúčinné, resp. majú len krátkodobý efekt. V konečnom dôsledku sa neodborným zásahom problém len zhorší – dochádza k rozliezaniu ploštíc do okolitých miestností a ku zvyšovaniu ich odolnosti voči chemickým postrekom. Odstránenie ploštíc si vždy vyžaduje pomoc profesionálnych odborníkov.

Ako prebieha dezinsekcia, odstránenie ploštíc?

Vzhľadom na biologickú aktivitu ploštíc, ktoré sa v krátkom časovom slede rýchlo rozmnožujú a rozliezajú do okolitých izieb, realizujeme dezinsekciu zo zásady vždy v celej domácnosti. Profesionálnu dezinsekciu – ničenie ploštíc prevádzame za použitia horúcej 200 ºC pary v kombinácii s chemickým postrekom. Nakoľko sú vajíčka ploštíc odolné voči pôsobeniu chemických postrekov, používame na ich likvidáciu horúcu 200 ºC paru pod tlakom až 9 bar.

Horúcou parou ošetrujeme miesta, kde majú ploštice tendenciu klásť vajíčka. Sú to najmä posteľné konštrukcie, sedačky, gauče a nábytok v blízkosti miest kde sa pravidelne spáva – nočné stolíky, komody, skrine, poličky a pod. Po vyparovaní, následne aplikujeme v ošetrovaných priestoroch chemický postrek. Zloženie chemického postreku tvorí trojkombinácia vysoko účinných insekticídnych prípravkov. Mechanizmus účinku postreku spočíva vo vypudení ploštíc z ich úkrytov a ich následnej likvidácii pri kontakte s účinnými látkami postreku.

Dezinsekcia ploštíc trvá v domácnosti priemerne 2 hod. Pri rozsiahlejších objektoch dĺžka dezinsekčného zásahu pochopiteľne zaberie viac času. Po dezinsekcii je potrebné priestory odvetrať a nezdržiavať sa v nich min. po dobu 2 hodín.

Kladieme maximálny dôraz na diskrétnosť zákazníkov. Ku klientom jazdíme na neoznačenom firemnom aute a v civilnom oblečení. Nástroje na likvidáciu ploštíc nosíme v uzatvorených taškách. Iba vy poznáte skutočný dôvod našej návštevy!

Príprava na dezinsekciu

Ploštica posteľná - fotogaléria

eco-friendly-logo
NA PRÁCU POUŽÍVAME NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE A EKOLOGICKY ŠETRNÉ PRÍPRAVKY