DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA

Profesionálna likvidácia škodlivého hmyzu, hlodavcov a mikroorganizmov

Podhájska

Podhájska

Naše služby

deratizacia-profisectddd

DERATIZÁCIA

Likvidácia a monitoring hospodársky škodlivých a zdraviu ohrozujúcich hlodavcov
dezinsekcia-profisectddd

DEZINSEKCIA

Likvidácia a monitoring epidemiologicky závadného a obťažujúceho hmyzu
dezinfekcia-profisectddd

DEZINFEKCIA

Ničenie choroboplodných zárodkov a škodlivých mikroorganizmov
pest-control-ddd-01

O nás

Naše pôsobenie je zamerané na poskytovanie služieb v oblasti profesionálnej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie. Náš tím tvoria skúsený a kvalifikovaný odborníci, ktorí sú držiteľmi oprávnenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie profesionálnej „DDD“ činnosti. Na prácu používame účinné metódy a najefektívnejšie technológie (ULV generátory na studené a tepelné zahmlievanie, elektrostatické postrekovače a pod.) Na realizáciu služieb používame overené insekticídne, rodenticídne a dezinfekčné prípravky, ktoré sú riadne schválené na použitie v SR. Vlastníme všetky potrebné oprávnenia a povolenia na plnohodnotné poskytovanie služieb v zmysle aktuálne platnej legislatívy.