KONTAKT

DERATIZÁCIA • DEZINSEKCIA • DEZINFEKCIA

Odborne | Rýchlo | Diskrétne

earth-friendly-logo
profisectddd-deratizacia-icon

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 

Obchodné meno
Bc. Michal Liko – Profisect DDD

Adresa
Jabloňová 367/22, 949 05 Nitra

IČO: 51 073 650
DIČ: 108 438 9471

Zapísaný v živnostenskom registry OÚ-NR
Číslo živnostenského registra: 430 – 51683

Bankové spojenie
IBAN: SK78 0200 0000 0038 5426 0854 (VÚB, a.s.)

NIE SME PLATCAMI DPH

KONTAKTNÝ FORMULÁR