DEZINFEKCIA

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorá sa vykonáva za účelom zničenia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo inak nežiadúcich mikroorganizmov s cieľom znížiť stupeň mikrobiálnej kontaminácie na živých i neživých materiáloch alebo úplne prerušiť šírenie nákazového ochorenia.

Kde vykonávame dezinfekciu ?

  • Potravinárske a stravovacie zariadenia
  • Zariadenia sociálnych služieb
  • Bazény a sauny
  • Prostriedky hromadnej dopravy
  • Poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby